03.04.18

Celebració de l'acte a Mataró "És hora de triar escola"

Sota el títol "És hora de triar escola... amb qui volem que es trobin els nostres fills i les nostres filles a classe?" vam parlar sobre segregació i equitat a l'escola amb Aina Tarabini i Carme Civit

El pasat dimarts 3 d'abril, la Sala d'Actes de la Fundació Iluro va acollir la xerrada "Segregació i equitat a l'escola", acte organitzat per la nostra entitat i el Moviment Educatiu Maresme.

En nom de la Fundació Nous Horitzons va fer la presentació de les ponents -Aina Tarabini, professora de sociologia de la UAB i Carme Civit, presidenta del MEM i mestra de primària- Rita Villà. Carme Civit, presidenta del Moviment Educatiiu del Maresme va fer unes apreciacions des de la pràctica docent del que significa la segragació escolar.  Tot seguit va intervenir Aina Tarabini, professora de Sociologia a la UAB, qui va citar les conseqüències de la segregació escolar  la sobrecàrrega de funcions docents als centres de màxima complexitat, l'elevada rotació del professorat i per tant la dificultat del treball continuat, la solitud institucional que creen desànim frustració, les baixes expectatives i aspiracions de l'alumnat, que perjudica especialment l'alumnat desfavorit.


Entre les  propostes va dir que calia actuar al nivell de professorat, de centre, en les propostes de planificació dels municipis i sobretot en les polítiques compensatòries que en la planificació s'haurien de portar a terme des de la Generalitat.
La professora Tarabini també va comentar com els contextos escolars socialment homogenis limiten el contacte i coneixement entre grups diversos, la confiança en els "altres", el sentit de pertinença al "nosaltres", i per tant la solidaritat social.
Per acabar va plantejar la qüestió: ¿Com obrir "nous móns" d'informació, recursos i oportunitats si vivim separats?

Un cop acbades les intervencions es va obrir un debat amb participació dels assistents i les ponents.