Informació econòmica

Informació relativa a l'àrea econòmica d'ICV

Pressupost i situació patrimonial d'ICV

Informes del Tribunal de Cuentas

Informes de la Sindicatura de Comptes

Comptes (estats comptables) d'ICV i auditoria interna 2017

Comptes (estats comptables) d'ICV i auditoria interna 2016

Comptes (estats comptables) d'ICV i auditoria interna 2015

Comptes (estats comptables) d'ICV i auditoria interna 2014

Comptes (estats comptables) d'ICV i auditoria interna 2013

Informació entregada al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes informant que no hi ha activitat econòmica de la coalició ICV-EUiA: