Càrrecs institucionals

Document-informe sobre el sistema de retribucions d'ICV

En aquest informe s'especifica que s'estableix un topall màxim de retribució neta mensual, un cop descomptades les aportacions a ICV i a la FNH, de 3.200€ que es correspon a 3 vegades la retribució neta mensual mínima d'un treballador d'ICV a temps complert, equivalent l'any 2014 a 1.067 € mensuals per catorze pagues.

A més s'estableix un sistema de compensació de les despeses i indemnitzacions per desplaçaments i manutenció imprescindibles per raó de la seva activitat i de les tasques corresponents a representació, coordinació o d'altres que s'escaiguin:

 • 250€ pels càrrecs d'àmbit demarcació de l'AMB de Barcelona
 • 600€ pels càrrecs de la resta d'àmbits de Catalunya
 • 900€ pels càrrecs d'àmbit estatal i coordinació nacional

 • Entrada en vigor de les mesures: 1 de novembre de 2014.

 

*sou net després de retencions i aportacions

Parlament de Catalunya

 Joan Coscubiela - Portaveu de CSQEP al Parlament    

  Sou brut: 7169,71€ (13 pagues)
  Aportació a ICV/FNH: 1856,95€
  Sou net*: 3.200€
  Compensació per despeses: 250€
 

 Marta Ribas - Diputada de CSQEP al Parlament              

  Sou brut: 5528,31€ (13 pagues)
  Aportació a ICV/FNH: 784,31€
  Sou net*: 3200 €
  Compensació per despeses: 600€

 Hortènsia Grau - Diputada de CSQEP al Parlament         

  Sou brut: 6253,37€ (13 pagues)
  Aportació a ICV/FNH: 775,15€
  Sou net*: 3320,25€
  Compensació per despeses: 600€

 Marc Vidal - Diputat de CSQEP al Parlament                   

  Sou brut: 5675,92€ (13 pagues)
  Aportació a ICV/FNH: 709,49€
  Sou net*: 3124,5€
  Compensació per despeses: 900€

*sou net després de retencions i aportacions

 

Congrés dels Diputats

 Josep Vendrell- Diputat per En Comú Podem al Congrés                  

  Sou brut: 5370,27 €
  Aportació a ICV/FNH: 818,69 €
  Sou net*: 2834,13 €
  Compensació per despeses: 900€

 • Suprimeix la taulaNòmina
 • Consulta la declaració d'activitats, béns i rentes
 • Agenda pública

        

 

 

 

 

 

 Aina Vidal - Diputat per En Comú Podem al Congrés                                  

  Sou brut: 5.288,87€
  Aportació a ICV/FNH: 716,56€
  Sou net*: 2.812,98€
  Compensació per despeses: 900€

 • Nòmina
 • Consulta la declaració d'activitats, béns i rentes
 • Agenda pública

 

 

 

 

 

*sou net després de retencions i aportacions

 

Senat

 Maria Freixanet - Senadora

  Sou brut: 5.394,08€ (14 pagues)
  Aportació a ICV/FNH: 924.54€
  Sou net*: 2.807,36€
  Compensació per despeses: 900€

 Joan Comorera - Senador                                              

  Sou brut: 5.394,08€ (14 pagues)
  Aportació a ICV/FNH: 872,74€
  Sou net*: 2.958,78€
  Compensació per despeses: 900€

 • Nòmina
 • Declaració d'activitats, béns i rentes    
 • Agenda pública

*sou net després de retencions i aportacions

 Sara Vila- Senadora                                     

  Sou brut: 5.394,08€ (14 pagues)
  Aportació a ICV/FNH: 851,14€
  Sou net*: 2.890,03€
  Compensació per despeses: 900€

 • Nòmina
 • Declaració d'activitats, béns i rentes    
 • Agenda pública

*sou net després de retencions i aportacions

 

Parlament Europeu

 Ernest Urtasun - Eurodiputat

  Sou brut: 8.020,53€ (12 pagues)
  Aportació a ICV/FNH: 1595,28€
  Sou net*: 3.161,78€
  Compensació despeses a Catalunya i l'Estat: 600€    
  Explicació de la compensació específica per manutenció i allotjament   
  a Brussel·les i Estrasbourg