Política de privacitat

En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Iniciativa per Catalunya Verds (en endavant ICV) informa els usuaris i les usuàries que les dades facilitades a través de la pàgina web www.iniciativa.cat passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, la titularitat i responsabilitat del qual correspon a ICV, essent la finalitat del tractament d’aquestes el poder atendre i gestionar els diferents comentaris, sol·licituds, consultes i resolució de dubtes dels usuaris i les usuàries, així com poder mantenir-los puntualment informats. Aquesta informació es tractada amb la màxima confidencialitat.

El fitxer en el que s’inclouen les teves dades, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal i evita la seva alteració, pèrdua, així com el tractament o accés no autoritzat.

Qualsevol reclamació que pogués derivar de l’ús inadequat que en faci ICV es podrà interposar davant l’Agència de Protecció de Dades. Així mateix, amb relació a les dades obtingudes en la forma prevista en aquesta Política de Privacitat, s’informa els usuaris i les usuàries que podran executar tots els drets reconeguts a la Llei; en particular, els drets de cancel·lació de dades i oposició. Aquests drets podran ser executats per l’usuari/a, o en el seu cas, per qui el/la representi.

La teva adreça de correu electrònic s’utilitzarà únicament per donar resposta a les teves consultes a través dels formularis a la web, així com per informar-te dels esdeveniments i notícies publicades a www.iniciativa.cat

* El número de telèfon l’utilitzarem en el cas que no puguem posar-nos en contacte per correu electrònic amb tu. En alguns casos també s’utilitzarà per poder enviar SMS informatius i gratuïts.

* El teu lloc de residència l’utilitzarem per enviar-te la revista Treball, així com per fer-te arribar enviaments puntuals d’ICV que poden ser del teu interès. Si disposes d’una adreça de correu electrònic, no utilitzarem la teva adreça postal, excepte enviaments molt puntuals.

* El teu número de compte corrent (si vols ser adherit/adherida) s’utilitzarà únicament per cobrar les quotes d’ICV (35,7.-€ en el cas d'adherits/adherides, i de 14,75.-€ per jubilats/jubilades) o, donat el cas, alguna quota extraordinària (prèvia autorització per part teva).