28.06.16

Resolució de valoració del Brexit i perspectives per l’aprofundiment democràtic de la UE i la UEM

Consell Nacional ICV, 28 de juny 2016